Wie ben ik?

Lilian HoekstraEnergetisch therapeut, edelsteen therapeut, natuurcoach, aanvullende medische basiskennis, transformationeel coach en voorheen vertrouwenspersoon voor ouders in de jeugdzorg.Als kind hoorde ik een zachte innerlijke stem die mij vertelde wat mijn weg was. Een weg die niet altijd overeen kwam met de verwachtingen en regels van de werkelijkheid waarin ik op dat moment opgroeide.

Het was een buitenwereld die ik niet begreep en waarvan ik dacht dat ik nog heel veel te leren had over hoe de wereld in elkaar stak. Ik wilde het begrijpen en mijn plaats daarin vinden. Later las ik allerlei boeken, kreeg geen bevredigende antwoorden maar haalde overal wel iets uit.

Uiteindelijk ontdekte ik dat voor mij mijn lichaam mijn richtingaanwijzer was. Mijn gevoeligheid leverde mij al vroeg allerlei klachten op. Ik werd gedwongen om een balans te zoeken tussen mijn innerlijke en uiterlijke wereld.

Stapje voor stapje leerde ik me zelf beter kennen en spiritualiteit kwam op mijn pad. In essentie betekent spiritualiteit niets anders dan Zelfkennis. Kennis die leidde naar de diepere Bron in mezelf. Een Universele liefdevolle Bron die geleefd wilde worden in al haar mogelijkheden en creaties.

Een deur ging open. Wat wilde ik graag deze Bron in mijn lichaam 'voelen'. Mijn lichaam vertelde mij pas later de verstoringen en de onbalans. Ik zag hoe moeilijk het was om mezelf toe te staan echt te voelen en me uit te spreken vanuit mijn hart.

En weer ging een deur open. De buitenwereld bleek een spiegel te zijn voor mijn verlangen naar liefde en gevoelens van verdriet, boosheid en angst. Hoe pijnlijk was het te ontdekken dat ik zelf verantwoordelijk was voor mijn ervaringen en niet de buitenwereld.

Alles wat ik meemaakte gaf mij inzicht in mezelf en in de wonderlijke wereld waarin we leven. Mijn bewustzijn breidde zich uit naar een gebied waar geen dualiteit heerste. Een gebied dat ik diep in mijn hart zo goed kende maar nog niet in mijn lichaam ervaren kon.

Het is het gebied van het menselijk en liefdevolle hart dat in staat is om zichzelf en daardoor de ander te doorgronden en inzicht te krijgen. Gevoelens van liefde, ontevredenheid, frustratie, boosheid, verdriet en angst zeggen iets over ons eigen hart. Hebben iets te vertellen.

De uitdaging blijft mezelf daarin steeds te onderzoeken. Waar komt mijn boosheid, verdriet, angst maar ook mijn liefde vandaan? Alles is terug te brengen tot een gedachte of een overtuiging. Een gedachte die een gevoel oproept dat me beperkt. Iets is uit balans en wil gezien worden. Wil in ruimte ervaren worden en lost dan op.

Deuren zijn open gegaan. Ik geloof in de oorspronkelijke Bron van mezelf en ieder mens op aarde en ben nu zo vrij dat ik me uitspreek. Lang heb ik gedacht dat ik de wereld niet begreep en bleef zoeken. Nu weet ik dat mijn gevoel van toen klopte en durf ik vanuit mijn hart mijn Ruimte in te nemen.

Van mijn werk als energetisch therapeut en coach krijg ik veel energie, ik geniet ervan. Mijn grootste uitdaging in mezelf is mijn grootste kwaliteit geworden, terug naar het gevoel, naar de Universele Bron waarin iedereen zijn eigen ingang en sleutel heeft.

Deuren gaan open als mensen hun Universele Oer Bron gaan ervaren en vanuit hun hart hun eigen Ruimte weer gaan innemen. Mensen beseffen dan dat ze veel krachtiger zijn dan ze denken.

In essentie zijn alle mensen scheppende en creatieve wezens die niets anders willen dan een fijn gezond en vitaal leven met gezin, familie, vrienden en vele anderen! Leven vanuit de oorspronkelijke Universele Oer Bron maakt alles mogelijk. Gesloten deuren gaan open!